Tjek pris og book online

... vi glæder os til at se jer

Har du bestilt,
men ikke betalt endnu?

Betal online her

Praktisk info

Bestilling: Efter bestillingens modtagelse fremsender Grenaa Strand Camping en bookingbekræftelse. Bestillingen er bindende, når vi har modtaget 1. rate i henhold til fremsendte faktura.
Af formelle grunde må vi forbeholde os retten til – i absolutte undtagelsestilfælde – at ændre den reserverede enhed til en anden senest ved ankomsten.

Ændring af bestilling: Den valgte periode kan ikke ændres efter ankomst og der tilbagebetales ikke ved afrejse inden reservationsperiodens udløb.

Lejerens ansvar: Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, som gælder for campingpladsen. Ligesom lejeren er forpligtet til at meddele evt. gæster til receptionen. Det koster 30 kr. pr. gæst. Gæstebil skal parkeres på p-plads ved butikken.    
Beskadigelser påført af lejeren eller dennes gæster skal meddeles i receptionen samt afregnes ved afrejse.

Hund: Hunde er meget velkomne. Hunde skal altid føres og stå i snor. Vi henstiller til, at hunde ikke står og gør (tænk på din nabo). Hunde er ikke tilladte i servicebygningerne. Ingen husdyr i udlejningscampingvognene. Se prisliste for hunde under 'priser'.

Force Majeure:
Såfremt lejemålet forhindres, af forhold udenfor Grenaa Strand Campings indflydelse (katastrofe, optøjer, strejke eller lign.), hæfter Grenaa Strand Camping ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse. Evt. godtgørelse er lejers eget ansvar at kontakte evt. forsikring omkring.

Reklamationer:
Eventuelle reklamationer skal, for at blive behandlet, fremsættes straks efter ankomst eller umiddelbart efter fejlens opståen. Krav om erstatning skal skriftligt meddeles Grenaa Strand Camping inden for en måned efter opholdets afvikling. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, prisstigninger og lign.

Rengøring: Dette omhandler kun luksus- samt standardhytter og udlejningscampingvognene. Den daglige rengøring påhviler lejeren. Slutrengøring kan bestilles i receptionen. Dog skal boligen altid forlades i opryddet stand, affaldsspanden og køleskabet skal være tømt, der skal være vasket op og inventaret skal stå på samme plads som ved ankomst.
Ønsker I selv at stå for rengøringen, skal hytten/ udlejningscampingvognen efterlades i 100% ordentlig stand. Grenaa Strand Camping skal godkende dette.

Reservation: I periode A er det kun muligt at vælge en ønsket plads ved reservation af minimum 7 dage. Der opkræves altid fuld betaling for minimum 7 dage.

Ved reservation af mindre end 7 dage tildeles en uspecificeret plads. Der opkræves altid fuld betaling for det reserverede antal dage.
For standard- og luksushytter samt udlejningscampingvogne refunderes evt. tabte dage ikke. Dette gælder i både periode A og B.

Betalingsbetingelser for telefonisk henvendelse: Ved bestilling af ophold skal 1000 kr. af ferien betales indenfor 7 dage. Restbeløbet betales ved ankomst.

Leje af standard-, luksushytte eller udlejningscampingvogn: Ved bestilling af denne type udlejningsformer betales 1. rate (svarende til 1 døgn samt reservationsgebyr) med det samme. 2. rate betales 2 måneder før ankomst. Du vil modtage et brev eller en email med dine reservationsoplysninger og dit kundenummer.

Reservationsgebyr er 100 kr.

Betalingsbestigelser for online bestilling:
Ved onlinebestilling betales hele opholdet med det samme og der opkræves ikke reservationsgebyr ved onlinebestilling.

Vi accepterer ikke at unge mennesker (under 18 år) camperer uden forældre. Gælder både for alm. campering i egen vogn eller telt samt for ophold i standard- eller luksushytte samt i udlejningscampingvogn.

Afbestillingsforsikring:
Ved bestillingen af ferien har du mulighed for at tegne en afbestillingssikring, som ved bl.a. akut opstået sygdom el. lignende* giver dig mulighed for at kunne afbestille rejsen, uden at det koster dig andet end prisen for afbestillingsforsikringen, administrationsgebyret og en lægeerklæring.

Afbestillingssikringen koster 200 kr. pr. enhed og kan kun tegnes ved bestilling eller senest inden indbetaling af depositum. Forsikringen kan ikke efterfølgende annulleres. Lægeerklæringen el. lignende skal sendes til Grenaa Strand Camping inden lejemålets start. Læs mere om afbestillingssikring på siden 'afbestillingssikring'.

Fortrydelsesret og refusion: Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

Hvis du afbestiller indenfor 14 dage efter bestillingen er foretaget, så refunderes hele beløbet. Dette er således ikke gældende ved under 14 dage til ankomst.


Hvis du afbestiller mere end 30 dage før ankomst, får du hele beløbet godtgjort med undtagelse af et administrationsgebyr på 500 kr. og afbestillingsforsikringen.

Afbestilles enheden færre end 30 dage inden ankomst, tilbagebetales intet af det indbetalte beløb. Afbestillingsforsikring: Det indbetalte beløb for enheden refunderes, minus 200 kr. i administrationsgebyr. Afbestillingsforsikring bestilles samtidig med reservation og koster 200 kr.

Sådan afbestiller du:
Ønsker du at afbestille din rejse, bedes du hurtigst muligt kontakte os telefonisk. Husk at henvise til dit kundenummer.